شبکه و نرم افزارهای رایانه ای (کامپیوتر)

رشته شبکه ونرم افزاررایانه( کامپیوتر)

رشته کامپیوتر یکی از رشته های زیر مجموعه گروه خدمات در شاخه ی فنی و حرفه ای است که هر دانش آموز پس از طی کردن سال تحصیلی اول دبیرستان می تواند در طی یک دوره دوساله ودر یکی از هنرستان های کاردانش یا فنی حرفه ای دیپلم کامپیوتر بگیرد .لازم بذکر است که کنکور هنرستان براساس دروس فنی و حرفه ای برگزار می شود و دانش آموزان کاردانش می بایست دروس اختصاصی را از کتاب های فنی و حرفه ای مطالعه کنند.

رشته ی شبکه و نرم افزار رایانه (کامپیوتر) و اهمیت درس ریاضی

رشته ی کامپیوتر برپایه ی علم ریاضیات بنا شده است برای مثال یک دانش آموز هنرستانی رشته کامپیوتر پس از ورود به دانشگاه و در مقطع کاردانی دروس ریاضی پیش ، ریاضی ۱ ، ریاضی ۲ و آمار و احتمالات و در مقطع کارشناسی ناپیوستهدروس معادلات دیفرانسیل، ریاضیات گسسته ، آمارو احتمالات مهندسی و ریاضی مهندسی را باید بگذراند بنابراین دانش آموز هنرستانی باید تلاش خود را علاوه بر دروس اختصاصی در درس ریاضی هم دوچندان کند تا در ادامه تحصیل به مشکلی برنخورد.

 آینده شغلی 

  • تکنسین فنی
  • مهندس طراح بانکهای اطلاعاتی
  • مهندس شبکه های کامپیوتری
  • طراح سایتهای اینترنتی
  • برنامه نویسی
  • مدیر پروژه در مراکز دولتی یا خصوصی

شبکه و نرم افزارهای کامپیوتری