طراحی و دوخت

رشته طراحی و دوخت 

برنامه‌ي رشته‌ي طراحي و دوخت بر اساس چهارچوب اصلي آموزش‌هاي کارداني در بخش هنر و معماري از آموزش‌هاي علمي کاربردي طراحي و تدوين شده است. کاردان هنري فردي است که با کسب مهارت علمي در رشته‌ي خود قادر است در اجراي اثر هنري با به ‌وجودآورنده‌ي اثر (هنرمند) همکاري کند يا در نگهداري، مرمت و کاربرد ابزار، وسايل و دستگاه‌هاي مرتبط با رشته‌ و آماده‌سازي مواد و ابزار کار هنري فعاليت نمايد.

هدف از برنامه‌ي طراحي و دوخت، تربيت فردي است که بتواند در کنار هنرمند (طراح) قرار گيرد و روند خلق اثر هنري (طرح يک لباس) را تسهيل و تسريع کند و براي نيل به هدف فوق، کاردان بايد زير نظر هنرمند قادر به اجراي فعاليت‌هاي تعيين‌‌شده باشد.

 

آینده شغلی  

- ناظر خط توليد در کارخانجات و توليدي‌هاي پوشاک

- سرپرست خط توليد در کارخانجات و توليد‌هاي پوشاک

- برش‌کار لباس‌هاي زنانه و کودکانه در توليدي‌هاي کوچک پوشاک

- ايجادکننده‌ي خط توليد پوشاک در کارگاه‌هاي توليدي

- مربي آموزشگاه‌هاي خياطي وابسته به وزارت کار و امور اجتماعي

- مدل‌سازي لباس‌هاي زنانه در کارگاه‌هاي توليد پوشاک

- نازک‌دوزي و ضخيم‌دوزي انواع لباس زنانه و بچه‌گانه

- طرح الگو و دوخت لباس زنانه و بچه‌گانه در توليدي‌هاي پوشاک

- ايجادکننده‌ي آموزشگاه‌ طراحي و دوخت خصوصي و آموزش افراد تحت پوشش

- طراح الگو و دوخت لباس زنانه و بچه‌گانه در توليدي‌هاي پوشاک

طراحی و دوخت